Prvi pregled

KUPIL/OBNOVIL/REKONSTRUIRAL SEM KURILNO NAPRAVO ALI DIMNIK – KAJ STORIM?

Prvi pregled se opravlja zaradi zagotavljanja ustreznosti vgrajenih naprav, s katerimi bo uporabnik ob pravilni vgradnji in izpolnjenimi tehničnimi pogoji za obratovanje in vzdrževanje, zadovoljen. Predmet prvega pregleda je celosten sistem kurilne in dimovodne naprave, skupaj z dovodom zgorevalnega zraka. Namen pregleda je zmanjšati človeške napake pri vgradnji in zagotovitev varnega obratovanja kurilne in dimovodne naprave.

Za vsako novo ali rekonstruirano malo kurilno napravo si moramo, preden jo damo v obratovanje, pridobiti pozitivno poročilo o prvem pregledu, ki si ga moramo pridobiti pri koncesionarju za izvajanje dimnikarske dejavnosti.

Da si lahko pridobimo navedeno, se mora izvesti postopek prvega pregleda, ki ga sprožimo z zahtevkom za prvi pregled.

 

Zahtevek za prvi pregled lahko uporabnik/izvajalec vloži:

  • na naslov podjetja: EKO DIM d.o.o., Gačnikova pot 2, 2390 Ravne na Koroškem;
  • preko fax-a: 02 82 20 952, ali
  • podpisanega in skeniranega preko e-naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Po oddaji zahtevka vas obišče naš operativni tehnik, po izpolnitvi zahtev bomo napravo vpisali v evidenco naprav.

Po opravljenem pregledu dimnikarska služba izda Poročilo o prvem pregledu, v katerem je v primeru neskladij zapisano Opozorilo o odpravi pomanjkljivosti, določen je tudi rok za njihovo odpravo. Po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti, ki je v Uredbi omejen na maksimalno 60 dni, je uporabnik dolžan o tem obvestiti dimnikarsko službo, ki odpravo pomanjkljivosti preveri. Ko je vgradnja izvedena pravilno in ustrezno ter so zagotovljeni vsi pogoji z vidika požarne okoljske in zdravstvene varnosti, dimnikarska služba izda Poročilo o prvem pregledu, v katerem je navedeno, da so naprave vpisane v evidenco – kataster naprav. Kurilna naprava, ki ni vpisana v evidenco – kataster naprav, v skladu z Uredbo ne sme obratovati.

POMEMBNO – STANUJEM V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU

Poleg vsega zapisanega v prejšnjem odstavku je pomembno, da je pri vgradnji kurilnih naprav v večstanovanjskih objektih potrebno zahtevku za prvi pregled priložiti tudi Soglasje lastnikov oz. solastnikov v več stanovanjskih objektih v primeru da gre za uporabo kurilnih naprav pri skupnih dimovodnih in prezračevalnih napravah. Dimovodne in prezračevalne naprave v večstanovanjskih objektih spadajo pod skupne gradbene elemente, ki so v solastnini vseh etažnih lastnikov, sled tega je v skladu s Stanovanjskim zakonom in Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb potrebno pridobiti vsaj 75% soglasje vseh ostalih etažnih lastnikov v stavbi. V sled navedenega in tehničnih zahtev, ki pogojujejo uporabo skupnih dimovodnih naprav mora uporabnik zagotoviti soglasje vseh tistih sostanovalcev v bloku, ki mejijo na omenjeno dimovodno napravo v vertikali (skupni dimnik).

Preveritev zahtev pri prvem pregledu:

  • ali so kurilna naprava, dimni vodi in prezračevanje izvedeni skladno z navodili proizvajalca, zahtevami v načrtu oz. ali ustrezajo tehničnim predpisom,
  • ali so bili ob vgradnji naprav upoštevani vsi relevantni zakonski predpisi, navodila proizvajalca ter zadnje stanje tehnike – standardi,
  • ali pri normalni uporabi naprav ni nevarnosti za požar ali zastrupitev z dimnimi plini,
  • ali je omogočen normalen/ustrezen dostop do naprav za vzdrževanje, servisiranje in pregledovanje,
  • ali so zagotovljeni ustrezni kurilno-tehnični pogoji za pravilno zgorevanje goriva (učinkovita raba energije in varovanje okolja) in
  • vpis naprav v kataster naprav.

Obvestilo uporabnikom dimnikarskih storitev: Nov zakon o dimnikarskih storitvah - KLIK Novica - KLIK

EKO DIM d.o.o.

GAČNIKOVA POT 2,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Brezplačni klici:

Fax: 02 82 20 952
E-mail: info@ekodim.si

Facebook

Več o podjetju

Vloga dimnikarske službe

Izvajanje nadzora nad malimi kurilnimi napravami, odstranjevanja katranskih oblog – čiščenje zaradi zagotavljanja požarne varnosti, varovanje človekovega zdravja, varstvo okolja.

© 2016 EKO DIM d.o.o.